Grybauskaitė: Budżet państwa – nie na miarę możliwości

Mimo nadwyżki budżetu ogólnego sektora państwowego, budżet państwa jest deficytowy i oznacza to, że państwo żyje nie na miarę możliwości - mówi prezydent Dalia Grybauskaitė.

BNS
Grybauskaitė: Budżet państwa – nie na miarę możliwości

„Mimo że mówimy o pozytywnym budżecie całego sektoru, chcę podkreślić, że budżet państwa pozostaje deficytowy, jednak razem z budżetami Sodry i samorządów ogólny budżet sektora państwowego jest pozytywny. Toteż nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu, na którym państwo żyje według możliwości” – w wywiadzie dla Litewskiego Radia powiedziała prezydent.

Według niej sposoby zmniejszania deficytu pozostają te same – walka z szarą strefą i bardziej efektywny pobór podatków.

„Bez wątpienia po pierwszym czytaniu w Sejmie usłyszymy koncert życzeń, będą proponowane dodatkowe miliardowe wydatki. Celem jest uniknięcie zniekształcenia pierwotnego projektu budżetu, ponieważ obecny budżet mniej więcej odzwierciedla ten bilans, te finansowe możliwości kraju, jakie one są. Taki budżet w zasadzie mogłabym podpisać, jeżeli nie zostanie drastycznie zmieniony w Sejmie” – mówiła prezydent Grybauskaitė.

Projekt budżetu na rok 2018 przewiduje, że zarówno wydatki, jak i dochody mają wzrosnąć, a deficyt będzie mniejszy niż w roku ubiegłym. Przychody budżetu państwa miałyby wzrosnąć o 6,9 proc. do 9,072 mld euro, wydatki o 5,5 proc. do 9,541 mld euro. Defizyt budżetowy według projektu wyniesie 468,6 mln euro, czyli o 16,1 proc. mniej, niż przewidziano w tym roku (558,46 mln euro).

PODCASTY I GALERIE