Grużewski: Sytuacja polskiej mniejszości aktywizuje pesymizm gospodarczy

"Często brakuje głębszego rozeznania przy ocenie stosunków polsko-litewskich czy nastawienia mniejszości narodowych na Litwie, a są one bardzo związane z poziomem życia tych grup, strukturą wiekową, miejscem zamieszkania. To wszystko przekłada sie na stosunek do większości litewskiej, do państwa, do swojej perspektywy" - mówi dyrektor Instytutu Badań Socjalnych i Pracy Bogusław Grużewski w wywiadzie dla Polskiego Radia, komentując wyniki badania przeprowadzonego przez Baltijos tyrimai na zamówienie agencji informacyjnej ELTA. Z badań wynika między innymi, że obywatele Litwy, szczególnie przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej, mimo zmiany władzy w dalszym ciągu mają pesymistyczne spojrzenie na przyszłość państwa litewskiego.

zw.lt
Grużewski: Sytuacja polskiej mniejszości aktywizuje pesymizm gospodarczy

Fot. BFL/Inga Juodytė

„Formalnie badania o takim charakterze nie są bezpośrednio oparte na sytuacji dnia dzisiejszego. Ludzie odpowiadają, ustosunkowując się do perspektywy, ale faktycznie korzystają z szerzej informacji, swego doświadczenia, dlatego radykalne zmiany, takie jak wybory, nie zmieniają nastawienia przeciętnego obywatela. Można powiedziec, że mamy formalnie nowy rząd, nowy parlament, w rzeczywistości dla przeciętnego obywatela to nie ma znaczenia. To, co się odzwierciedla w badaniach, to sytuacja ostatnich 3-5 lat, na jej podstawie człowiek postrzega swoją rzeczywistość” – tłumaczy Bogusław Grużewski.

„Z jednej strony nie ma podstaw do optymizmu, bo nie ma konkretnych decyzji podjętych przez nowy parlament, z drugiej strony na nastawienie respondentów ma wpływ przeszłość. Można stwierdzić, że ostatnie trzy kadencje zawsze miały dobry początek i mniej atrakcyjne zakończenie. Ponad 60 proc. obywateli nie miało namacalnych zysków ze zmian wprowadzanych przez poprzednie rządy i tylko sytuacja około 30 proc. się polepszyła” – dodaje naukowiec.

Jak zauważa, specyfiką Litwy, ale też innych krajów rozwiniętych jest to, że wzrost gospodarczy nie przekłąda się na jakość życia obywateli.

„Od 10 lat Litwa odnotowuje prężny wzrost gospodarczy, w kategoriach ekonomicznych nawet po kryzysie szybko doszliśmy do siebie, ale to się nie przekłada na rozwój społeczny. Na przykład przeciętny PKB przypadający na jednego obywatela 75 proc. na Litwie wynosi 75 proc. średniej unijnej, w Polsce 69 proc. Jednocześnie przeciętna płaca jest w Polsce o 200 euro wyższa, emerytury znacznie wyższe. Na Litwie odnotowujemy znaczne zróżnicowanie płac, zróżnicowanie poziomu życia, co stwarza napięcie dla słabszych grup społecznych” – podkreśla Grużewski.

Zdaniem socjologa pesymizm gopodarczy w szeregach miejscowych Polaków może być zaktywizowany napięciem, które ciągle pozostaje w kontekście stosunku do miejszości polskiej na Litwie.

„Są pewne sygnały, że nowy rząd będzie bardziej przyjaźnie nastawiony, AWPL-ZChR jest pozytywnie nastawiona wobec nowej większości sejmowej, są pewne wspólne założenia programowe. W badaniach ludzie kierują się jednak emocjami oraz oceną przyszłości. Obecną sytuację będziemy mogli zbadać mniej więcej po upływie roku” – uważa Bogusław Grużewski.

„Niestety na postrzeganie perspektyw gospodarczych przez Polaków na Litwie mają też wpływ inne czynnik – niższe wykształcenie, niższe dochody, bezrobocie – to wszystko dotyczy mniejszości polskiej zamieszkałej poza Wilnem, w Wilnie jest inaczej” – zauważa naukowiec.

PODCASTY I GALERIE