Grupa Lotos: Pozyskane z emisji pieniądze trafią na inwestycje rozwojowe

Grupa Lotos sprzedała wszystkie akcje spółki oferowane w publicznej emisji. Prezes gdańskiej spółki Paweł Olechnowicz zapowiada, że pozyskane pieniądze z emisji przeznaczy na inwestycje rozwojowe.

PAP
Grupa Lotos: Pozyskane z emisji pieniądze trafią na inwestycje rozwojowe

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Pozyskaliśmy tyle, ile chcieliśmy – prawie miliard złotych. I to w dobrym stylu, ponieważ były duże zapisy (na akcje spółki – PAP), co oznacza, że program, który pod tę emisję oferowaliśmy, zyskał uznanie akcjonariuszy” – powiedział w środę dziennikarzom Olechnowicz, który uczestniczy w Konferencji Nafta/Chemia 2014.

„Ten program to głównie dokończenie technologicznego rozwoju rafinerii – koksowanie i drugi projekt – poszukiwanie, wydobycie węglowodorów, wydobycie gazu na złożach B4, B6” – dodał prezes Grupy Lotos.

Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej wynosiła 18,1 zł. We wtorek przydzielono 55 mln akcji spółki. Ok. 530-650 mln zł z emisji trafi na budowę instalacji koksowania, a 350-470 mln zł na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.

Grupa Lotos pracuje nad założeniami strategii do 2020 roku. Chce ją upublicznić w połowie przyszłego roku. Grupa zakłada do 2020 roku zbudowanie bazy potwierdzonych zasobów węglowodorów na poziomie około 330 milionów boe (baryłek ekwiwalentu ropy) oraz wzrost wydobycia do ok. 100 tys. boe/dzień.

Obecnie spółka realizuje strategię rozwoju obowiązującą do 2015 roku. Przewiduje ona m.in. wzrost wydobycia do 24 tys. boe/dzień, zwiększenie wydobycia z własnych złóż, dywersyfikacja dostaw ropy naftowej, zdobycie 10 proc. rynku detalicznego, obniżenie wskaźnika długu do kapitału własnego do 40 proc.

Grupa Lotos (do 2 czerwca 2003 roku Rafineria Gdańska) zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jak również jej przerobem i sprzedażą produktów naftowych.

PODCASTY I GALERIE