Gazociąg polsko-litewski ma zostać projektem o znaczeniu strategicznym

Gazociąg polsko-litewski o wartości 1,9 mld litów powinien zostać uznany za projekt o znaczeniu strategicznym dla państwa. Jak podaje Ministerstwo Energetyki, pozwoliłoby to w krótkim czasie podjąć decyzje, między innymi dotyczące planowania terytoriów, projektowania i ocenę wpływu na środowisko.

BNS
Gazociąg polsko-litewski ma zostać projektem o znaczeniu strategicznym

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Ministerstwo przygotowało odpowiedni projekt rozporządzenia rządu i przedstawiło go pod publiczne obrady.

ACER w sierpniu po analizie stwierdził, że efekty ekonomiczne budowy gazociągu będą dwukrotnie wyższe od kosztów jego budowy.

Jednocześnie agencja stwierdziła, że większość kosztów przedsięwzięcia przypadnie na Polskę i będzie ona tzw. płatnikiem netto przedsięwzięcia, dlatego też pozostali uczestnicy projektu – Litwa, Łotwa i Estonia będą zobowiązani po uruchomieniu gazociągu do kompensaty na rzecz tego kraju. Wysokość kompensaty ustalono na 85,8 mln euro, z czego 54,9 mln przypadnie na Litwę, 29,4 mln na Łotwę, a 1,5 mln na Estonię.

Według wstępnych szacunków koszty budowy, łączącego Polskę z Litwą gazociąg o długości 562 km, mogą wynieść ok. 470 mln euro. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków unijnych.

PODCASTY I GALERIE