Forum Ekonomiczne w Krynicy: Okińczyc, Ludkowski i Niewierowicz

We wtorek (6 września) rozpocznie się XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, które w tym roku odbędzie się pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?". Po raz pierwszy w historii forum odbędzie się Forum Polonijne, poświęcone sprawom i problemom Polonii oraz Polaków za granicą. Wezmą w nim udział także reprezentanci Wileńszczyzny. Zresztą, w całym programie Forum Ekonomicznego nie zabraknie wątków litewskich.

zw.lt
Forum Ekonomiczne w Krynicy: Okińczyc, Ludkowski i Niewierowicz

Fot. PAP / Grzegorz Momot

Po raz pierwszy w historii Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk kościelnych i polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych. Dyskusje będą się toczyć wokół sześciu tematów: „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą”, „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, „Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski”, „Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?” oraz „Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.

Okińczyc o mediach

Debacie przysłuchiwać się będą uczestnicy z całego świata. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który będzie gościem specjalnym Forum, przedstawi propozycję kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą na lata 2017–2019.

W panelach wezmą udział również: sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski; sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych, i dyplomacji publicznej Jan Dziedziczak; zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha; przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

Prezes Radia „Znad Wilii”, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczc wystąpi w panelu dyskusyjnym „Media a emigracja – zjednoczeni czy podzieleni”, którego uczestnicy zastanowią się, na jakich zasadach działają media polonijne, jak wygląda współpraca z Polską oraz czy istnieje współpraca transgraniczna mediów.

Ludkowski o emigracji

Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski weźmie udział w dyskusji „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?”.

Jednym z gości specjalnych forum będzie litewski eurokomisarz Vytenis Andriukaitis, który weźmie udział w panelu „Kształt i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce” oraz w sesji plenarnej pt. „Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach”.

O doświadczeniach Litwy w związku z wprowadzeniem euro opowie Gediminas Šimkus, dyrektor ds. stabilności ekonomicznej Banku Litwy w panelu „Jedna strefa euro czy UE wielu walut?”.

Graužinienė a międzymorze

Do Krynicy uda się także przewodnicząca Sejmu Litwy Loreta Graužinienė, która wraz z przedstawicielami innych państw zastanowi się nad tematem „ABC. Europa Karpat jako centrum regionu między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym”.

Dyrektor Centrum Studiów Geopolitycznych Greta Monika Tučkutė będzie moderatorem dyskusji „Znaczenie regionu Morza Bałtyckiego w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa”. Gościem tego panelu będzie wiceminister ochrony kraju Marijus Velička.

Gościem panelu „Wpływ migracji na rynek pracy w Europie” będzie Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych.

Jednym z głównych tematów forum będą kwestie bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Ambasador Litwy w Kazachstanie Vytautas Nauduzas wystąpi w dyskusji pt. „Energetyka przyszłości: razem czy osobno? Współpraca w dziedzinie energii”.

Niewierowicz a bezpieczeństwo energetyczne

Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, będzie moderatorem panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo energetyczne – globalne trendy vs regionalne uwarunkowania”.

Minister energetyki Rokas Masiulis będzie wypowiadał się na temat „Nowa architektura rynku energii elektrycznej”.

Aidas Rimkevičius, drugi sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy oraz Saulius Bilys, dyrektor generalny spółki Amber Grid wezmą udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo energetyczne krótko- i długoterminowe. Projekty i plany na przyszłość”.

PODCASTY I GALERIE