Eurostat: Stopa bezrobocia na Litwie i krajach UE

Litwa należy do kraju, gdzie w 2013 roku bezrobocie spadało najszybciej i prawie się zbliżyło do średniej Unii Europejskiej, które obecnie wynosi 10,9 proc podaje - urząd statystyczny Eurostat.

zw.lt
Eurostat: Stopa bezrobocia na Litwie i krajach UE

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

W ciągu roku bezrobocie na Litwie spadło z 13 proc. do 11,3 proc. Większy spadek bezrobocia odnotowały w Unii Irlandia i Łotwa – po 2 proc. w ciągu roku. Najniższy poziom bezrobocia był w Austrii (4,8 proc.), najwyższy – w Grecji (27,4 proc.).

Stopa bezrobocia w Europie waha się od 4,8 proc. do ponad 27 proc. Najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje wśród młodych mieszkańców kontynentu. W Hiszpanii pracy nie ma prawie 60 proc. osób poniżej 25. roku życia.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

PODCASTY I GALERIE