Europejska agencja: Gazociąg polsko-litewski będzie przedsięwzięciem dochodowym

Projekt polsko-litewskiego gazociągu był przedmiotem analizy Europejskiej Agencji Regulatorów ACER odnośnie transgranicznego przydzielenia kosztów. Większość kosztów przedsięwzięcia przypadnie na Polskę.

zw.lt
Europejska agencja: Gazociąg polsko-litewski będzie przedsięwzięciem dochodowym

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

ACER po analizie stwierdził, że efekty ekonomiczne budowy gazociągu będą dwukrotnie wyższe od kosztów jego budowy.

Jednocześnie agencja stwierdziła, że większość kosztów przedsięwzięcia przypadnie na Polskę i będzie ona tzw. płatnikiem netto przedsięwzięcia, dlatego też pozostali uczestnicy projektu – Litwa, Łotwa i Estonia będą zobowiązani po uruchomieniu gazociągu do kompensaty na rzecz tego kraju. Wysokość kompensaty ustalono na 85,8 mln euro, z czego 54,9 mln przypadnie na Litwę, 29,4 mln na Łotwę, a 1,5 mln na Estonię.

Według wstępnych szacunków koszty budowy, łączącego Polskę z Litwą gazociąg o długości 562 km, mogą wynieść ok. 470 mln euro. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków unijnych.

PODCASTY I GALERIE