Eurobarometr: Pracujemy na czarno, akceptujemy wynagrodzenia ”pod stołem”

Zgodnie z najnowszymi badaniami Eurobarometru, Litwa pod względem liczby osób pracujących na czarno znalazła się na trzecim miejscu.

zw.lt
Eurobarometr: Pracujemy na czarno, akceptujemy wynagrodzenia ”pod stołem”

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Do pracy na czarno przyznało się 8 proc. respondentów. Na Łotwie, w Holandii i Estonii do pracy na czarno przyznał się najwyższy odsetek respondentów (11 proc.).

Pomiędzy różnymi krajami istnieją jednak znaczne różnice pod względem stosunku do pracy na czarno oraz postrzegania tego zjawiska; różni się też charakter i ilość usług obejmujących pracę nierejestrowaną.

Litwa też jest jednym z liderów pod względem liczby pracujących, którzy deklarują, że otrzymuje część swojego wynagrodzenia od pracodawcy gotówką (”pod stołem”).

Niezadeklarowane wynagrodzenie za pracę otrzymuje 6 proc. Litwinów co daje nam trzecie miejsce w rankingu wspólnie z Bułgarami i Węgrami.

Około jeden na dziesięciu Europejczyków (11 proc.) przyznaje, że w ostatnim roku zakupił towary lub usługi, przy których ludzie pracowali na czarno.

50 proc. respondentów twierdzi, że główną przyczyną podejmowania pracy na czarno były korzyści wyciągane przez obie strony takiego układu. 21 proc. wspomina o trudnościach ze znalezieniem legalnej pracy. 16 proc. twierdzi, że podatki są w ich mniemaniu zbyt wysokie, a 15 proc. nie ma innych źródeł dochodu.

Europejczycy najczęściej pracują na czarno przy remontach i renowacjach domów i mieszkań (19 proc.), w ogrodnictwie (14 proc.), sprzątaniu (13 proc.) i opiece nad dziećmi (12 proc.).

To niektóre z wyników badania Eurobarometru, które pokazało, że praca na czarno wciąż jest w Europie powszechna – chociaż zakres i postrzeganie problemu różnią się w zależności od kraju.

W kwietnia 2014 r. Komisja zamierza zaproponować utworzenie europejskiej platformy zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do podejmowania tego typu pracy. Zgromadziłaby ona organy egzekwowania prawa z różnych państw członkowskich, takie jak inspekcje pracy, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe i organy migracyjne, a także inne zainteresowane strony. Platforma ta pomogłaby zacieśnić współpracę na szczeblu UE w celu wydajniejszego i skuteczniejszego zapobiegania pracy na czarno.

W badaniu Eurobarometru wzięło udział 26 563 respondentów z różnych grup społecznych i demograficznych ze wszystkich państw członkowskich. To już drugie badanie na ten temat – pierwsze przeprowadzono w 2007 r. 

PODCASTY I GALERIE