Euro z Pogonią w tle

Dwie trzecie Litwinów pozytywnie ocenia pomysł wybicia Pogoni na awersie litewskiej monety euro, podaje Bank Centralny Litwy.

zw.lt
Euro z Pogonią w tle

Fot. BFL/Butautas Barauskas

Z sondażu, który przeprowadzono na początku br. na zlecenie banku wynika, że 69 proc. respondentów popiera propozycję, by na narodowej stronie monety została wybita Pogoń, jako symbol litewskości, ponieważ jest „bliski i swój“.

Wszystkie monety euro mają identyczną stronę wspólną z nominałem i mapą Europy (rewersy) oraz stronę narodową (awersy), która zawiera symbole narodowe ustalone przez poszczególne kraje strefy euro. Wszystkie monety są tak samo ważnym środkiem płatniczym bez względu na to co przedstawiają i gdzie są wydawane.

O tym, że litewskie monety euro na awersie będą przedstawiać godło państwowe, zadecydowali w roku 2004 mieszkańcy Litwy podczas ogólnokrajowego badania.

Autorem projektu monet jest rzeźbiarz Antanas Žukauskas. Pogoń na monetach będzie otoczona dwunastoma gwiazdami: na monetach o nominale 1 i 2 euro – na tle linii poziomych, na monetach o nominale 10, 20 i 50 eurocentów – na tle linii poziomych, o nominale 1, 2 i 5 centów – na tle linii pionowych.

W połowie stycznia Sejm zaaprobował wstępnie Ustawę o wprowadzeniu euro. Eurowaluta ma być wprowadzona na Litwie od 1 stycznia 2015 roku.

Każde państwo, które wprowadziło europejską walutę, pozyskuje prawo emitowania monet z narodowymi symbolami na awersie. Rewers monety jest jednakowy we wszystkich krajach strefy euro.

PODCASTY I GALERIE