Emeryturę lub zasiłek na Litwie otrzymuje co trzecia osoba

Co trzeci mieszkaniec Litwy otrzymuje emeryturę lub zasiłek - czytamy na łamach dziennika gospodarczego "Verslo Žinios".

"Verslo žinios“
Emeryturę lub zasiłek na Litwie otrzymuje co trzecia osoba

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W końcu ubiegłego roku emeryturę otrzymywało 923 tys. 200 osób, w porównaniu z rokiem 2013 liczba emerytów zmniejszyła się o 3 tys 400 osób. Wcześniejsze emerytury otrzymywało 9 tys 900 osób. Renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymywało ponad 167 tys. osób.

Wydatki na płacenie zasiłków i emerytur stanowią największą część ogółu wydatków publicznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Według danych z 2012 najwyższe tego rodzaju wydatki były w Polsce – 63 proc, na Łotwie i w Serbii – ponad 59. Na Litwie wskaźnik ten wynosił 48,9 proc przy średniej europejskiej – 46,7 proc.

PODCASTY I GALERIE