Eksport usług w II kwartale jest wyższy niż rok temu

Litewski eksport usług osiągnął w drugim kwartale 4,2 mld EUR - o 25,5% więcej niż rok temu w tym samym czasie. Import usług wyniósł 2,6 mld EUR - o 33,1%.

BNS
Eksport usług w II kwartale jest wyższy niż rok temu

Fot. pexels.com/cottonbro

Saldo nadwyżki usług – 1,6 mld EUR czyli 10,2% PKB wzrósł w ciągu roku o 15,1%, poinformował w piątek Bank Litwy i Departament Statystyki.

Najszybciej w ciągu roku rósł eksport i import usług turystycznych (odpowiednio 3,7 razy i 3,9 razy). W ujęciu pieniężnym najbardziej wzrósł w tym okresie eksport i import usług transportowych (402,2 mln EUR i 276,8 mln EUR).

Największy udział w eksporcie i imporcie usług (odpowiednio 54% i 51,5%) miały usługi transportowe. Największa nadwyżka (1 mld EUR) wystąpiła w saldzie usług transportu drogowego, a największy deficyt (214,8 mln EUR) w usługach transportu morskiego.

Eksport usług do krajów Unii Europejskiej (UE) osiągnął 75,2% całkowitego eksportu usług i w ciągu roku wzrósł o 32,3%. Import usług z krajów UE stanowił 73%, import usług wzrósł w ciągu roku o 46,9%.

Głównym partnerem eksportowym litewskich usług były Niemcy. Eksport do Niemiec wzrósł w ciągu roku o 28,6%. Największy udział stanowiły usługi transportowe (69,9%) oraz pozostałe usługi biznesowe (9,1%).

Głównym partnerem importowym usług była Polska. Import z niej wzrósł w ciągu roku o 75,4%. Największy udział miały usługi transportowe i turystyczne (odpowiednio 77,6% i 8,5%).

PODCASTY I GALERIE