Duża pula pieniędzy unijnych dla firm na lata 2014-2020

Firmy, obok samorządów, najbardziej skorzystają z pieniędzy UE na lata 2014-2020. Na ten cel, wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trafi ok. 16 mld euro m.in. z regionalnych programów operacyjnych, a także krajowych: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia".

PAP
Duża pula pieniędzy unijnych dla firm na lata 2014-2020

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski, przedsiębiorstwa będą mogły też skorzystać z pieniędzy UE, przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną, czy dot. gospodarki odpadami i sieci szerokopasmowych. Dlatego – jego zdaniem – suma dotacji UE dla firm może być jeszcze większa.

W latach 2014-2020 będzie wiele możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z funduszy UE. Największy program skierowany do firm to „Inteligentny Rozwój”, z którego na początku maja br. ruszył pierwszy konkurs; 1,6 mld zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one składać wnioski do końca tego roku. „Duże przedsiębiorstwa muszą jednak poczekać ze złożeniem projektów do października, bo dla nich zaplanowany jest odrębny nabór wniosków o dofinansowanie, a budżet przewidziano na 750 mln zł” – powiedziała PAP ekspertka Agnieszka Dobrzyńska, prezes firmy doradczej w zakresie funduszy unijnych Explano Polska.

Zauważyła, że polskie firmy mają szansę konkurować na światowych rynkach dzięki projektom badawczo-rozwojowym i oferowaniu nowatorskich produktów oraz usług.

Kolejny konkurs, zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm, z budżetem sięgającym ok. 500 mln zł, potrwa do 22 czerwca. Dobrzyńska wyjaśniła, że w przypadku obu konkursów przedsiębiorcy będą w dużej mierze realizować samodzielnie przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. „Współpraca np. z ośrodkami naukowymi będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, czyli na zasadach komercyjnych, a jej zakres będzie ograniczony, bo nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji z pieniędzy UE” – dodała.

Już teraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne wsparcie na projekty dotyczące nowoczesnych technologii w przemyśle lotniczym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przewidziało na ten cel 400 mln zł z programu „Inteligentny Rozwój”. Nabór wniosków o dofinansowanie UE potrwa do 17 lipca.

NCBiR ogłosi ponadto w lipcu br. konkurs z sektorowego programu „Innomed”, który jest skierowany do branży medycznej. „Jest on kontynuacją naszych działań realizowanych wspólnie z Polską Platformą Technologiczną Innowacyjnej Medycyny. Program jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawicieli tej branży, co w naszej ocenie prowadzi do szybszej i bardziej skutecznej komercjalizacji projektów” – podkreślił dyrektor NCBiR prof. Krzysztof Kurzydłowski. Budżet programu to 300 mln zł.

W lipcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma ogłosić konkurs ws. bonów na innowacje dla małych i średnich firm. Od sierpnia będą mogły ubiegać się o finansowanie usług, realizowanych przez ośrodki naukowe i przyczyniających się do rozwoju ich produktów. W programie „Inteligentny Rozwój” przewidziano na tegoroczny konkurs 46,1 mln zł.

Od sierpnia konsorcja naukowe wraz z przedsiębiorstwami będą też mogły sięgnąć po pieniądze na projekty o kluczowym znaczeniu dla danej branży. Chodzi o strategiczne programy badawcze dla gospodarki, w tym m.in. InnoChem – dla sektora chemicznego, InnoMetal – dla stalowego, czy InnoICT – dla branży teleinformatycznej. W tym roku przewidziano na takie przedsięwzięcia 120 mln zł.

Ponadto w programie „Inteligentny Rozwój” zaplanowano wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup infrastruktury produkcyjnej niezbędnej do uruchomienia procesu produkcyjnego lub usługowego. W sierpniu firmy będą mogły starać się w sumie o 500 mln zł na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub usług, a od października o kredyty na innowacje technologiczne – pula pieniędzy wyniesie 303 mln zł.

„Szeroka gama instrumentów wspierających projekty badawczo-rozwojowe – zaplanowanych do 2020 roku – ma służyć rozwojowi innowacyjnych technologii na rodzimym rynku bez konieczności sięgania po zagraniczny know-how. Szczególny nacisk położono na rozwój w tym kierunku małych i średnich przedsiębiorstw, które na co dzień nie koncentrują się na innowacjach, tylko odtwórczym podejściu do tego, co oferuje konkurencja. A to wynik tego, że przy wprowadzaniu nowości ryzyko jest wyższe niż w przypadku sprawdzonych rozwiązań” – zauważyła Dobrzyńska.

Także program „Polska Wschodnia” na lata 2014-2020, przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, będzie wspierał przedsiębiorczość. Cały jego budżet sięga 2,35 mld euro, czyli ponad 9 mld zł. Pieniądze te trafią m.in. na powstawanie i rozwój start-upów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe. Na dofinansowanie UE mogą liczyć też inwestycje infrastrukturalne zwiększające dostępność terytorialną makroregionu. Na dofinansowanie UE inwestycji w infrastrukturę i aparaturę badawczą będzie można liczyć z regionalnych programów operacyjnych (RPO).

Z kolei z pieniędzy krajowych ma być realizowany, już dostępny, program GO_GLOBAL.PL. „Będzie on wspierał strategie firm dotyczące ich wejścia na rynki światowe. Chodzi o przedsiębiorstwa, które już zrealizowały projekty rozwojowe i posiadają wyniki badań gotowe do komercjalizacji. Budżet na ten cel w 2015 r. został zaplanowany na poziomie od 3 do 5 mln zł” – wyjaśniła prezes Explano Polska. „Ostatnim kamieniem milowym na drodze przedsiębiorstwa do rozwoju przy udziale funduszy unijnych jest możliwość sfinansowania innowacji wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym – Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst” – zaznaczyła Dobrzyńska.

PARP – jak mówiła – chce wspierać z pieniędzy UE małe i średnie firmy, które będą zainteresowane wejściem na warszawski parkiet. Chodzi o dofinansowanie z programu „Inteligentny Rozwój” usług doradczych oraz analiz rynkowych. Budżet najbliższego konkursu wyniesie 10 mln zł, a wnioski będzie można składać od stycznia 2016 r.

PODCASTY I GALERIE