Drugi dzień Wschodniego Kongresu Gospodarczego

Rozpoczął się drugi dzień Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, którego ideą jest stworzenie platformy dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy - wschodnich rubieży obu tych obszarów.

zw.lt

Gościem specjalnym dzisiejszych debat i sesji będzie prezydent RP Bronisław Komorowski, wicepremier i minister gospodarki RP Janusz Piechociński oraz minister finansów RP Mateusz Szczurek.

W sesji otwierającej Kongres udział weźmie m.in. były minister energetyki RL Jarosław Niewierowicz, poseł do PE Jerzy Buzek, senator RP Włodzimierz Cimoszewicz i inni.

Drugi dzień Kongresu będzie podzielony na panele dyskusyjne oraz sesje. Tematyka obejmie zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków – m.in. rolno-spożywczego, drzewno-meblarskiego czy nieruchomości hotelowych.

,,Dwa główne, przenikające się nurty dyskusji Wschodniego Kongresu Gospodarczego to relacje pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi rubieżami a Europą Wschodnią oraz szanse i problemy wschodnich województw Polski z ich specyfiką i często niedocenianym potencjałem –‘’ mówił wczoraj Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator wydarzenia.

Wschodni Kongres Gospodarczy ma za zadanie wypełnić poważną lukę w publicznej debacie. Pomaga w tym blisko 150 uczestników kilkudziesięciu debat i sesji Kongresu, które odbywają się na terenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W Kongresie uczestniczy około tysiąca trzystu gości z kraju i z Europy – polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów.

,,O możliwościach rozwoju decyduje dziś otwartość we współpracy gospodarczej, zmysł modernizacji i chęć pokonywaniu ograniczeń. W Polskę Wschodnią i Europę Wschodnią warto inwestować – pomysły, inicjatywę, marzenia. Wschód i Zachód potrzebują siebie nawzajem’’ – mówią organizatorzy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej