Druga rata kompensacji za zmniejszone emerytury

Rozpoczęto wypłacanie drugiej części kompensacji za zmniejszona w latach 2010-2011 emerytury.

BNS
Druga rata kompensacji za zmniejszone emerytury

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Pieniądze zostaną wypłacone ponad 500 tys. mieszkańcom, którzy ogółem otrzymają w tym miesiącu okolo 16,9 mln euro – poinformowała Sodra.

Tym emerytom, którzy świadczenia otrzymują na konta bankowe (około 2/3 osób), pieniądze już zostały przelane, a emeryci, otrzymujący emerytury w domach, otrzymają kompensacje razem w emeryturami – najpóźniej do 26 marca.

Podobna suma zostanie w tym roku wypłacona w czerwcu, wrześniu i grudniu. Pozostała suma w czterech ratach zostanie wypłacona w roku 2016.

Pierwsza rata kompensacji za mniejszone emerytury została wypłacona w listopadzie-grudniu ubiegłego roku u wyniosła około 26,1 mln euro.

PODCASTY I GALERIE