Doroszewska: Połączenia gazowe są elementem stabilizacji naszej współpracy

W Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się dzisiaj konferencja pt. „Rynek gazu – wyzwania oraz możliwości współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej”.

zw.lt
Doroszewska: Połączenia gazowe są elementem stabilizacji naszej współpracy

,,Konferencja wpisuje się w temat niepodległości Polski i Litwy, ponieważ te połączenia gazowe nas zbliżają. Są też elementem stabilizacji naszej współpracy oraz stabilizacji i rozwoju naszej niepodległości, niezależności” – powiedziała w rozmowie z zw.lt ambasador Urszula Doroszwska. Dodała, że od wielu lat Polska i Litwa działały w kierunku wypracowania porozumienia w sprawie połączeń gazowych.

,,Zarówno w Polsce jak i na Litwie w ostatnim czasie zachodziły szybkie zmiany na rzecz niezależności. Podjęte były historyczne decyzje, związane z licznymi projektami infrastrukturalnymi, których celem jest powiązanie naszych krajów, stworzenie wspólnej odporności. Litwa od paru lat jest przekonana o otwarciu rynku gazu i to daje nam nadzieje na dobrą przyszłą współpracę’’ – zaznaczyła Doroszewska.

Udział w wydarzeniu wzięli również minister energii RL Vaičiūnas Ministras, prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz, a także przedstawiciele najważniejszych spółek z Litwy i z Polski, które zajmują się gazem.

Konferencja była organizowana przez Polsko-Litewską Izbę Handlową przy
współpracy z Ambasadą RP na Litwie oraz wiodącym dziennikiem litewskim
„Lietuvos Žinios”.

PODCASTY I GALERIE