Dobiegła końca misja MFW

W Wilnie zakończyła pracę kolejna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W odróżnieniu od poprzednich wizyt, tym razem nie było konferencji prasowej, podsumowującej pracę, dlatego wynik misji jest niejasny.

BNS
Dobiegła końca misja MFW

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Eksperci przebywali na Litwie od 30 września. Swą uwagę skupiali na rozwoju gospodarki i polityce rządu: wykonywaniu budżetu 2014 roku, założeniach ustawy budżetowej na 2015 rok, polityce fiskalnej oraz przystąpieniu do strefy euro.

Raport misji MFW ma być podany do wiadomości publicznej jutro. Z niego też dowiemy się, jaki wpływ na litewską gospodarkę będzie miało rosyjskie embargo.

PODCASTY I GALERIE