Dla Litwinów ciekawa praca jest ważniejsza od wynagrodzenia

Podstawowe wymagania Litwinów wobec pracodawców to nie tylko wysokie wynagrodzenie, lecz także ciekawa praca - wynika z sondażu przeprowadzonego na zamówienie jednej ze spółek ubezpieczeniowych.

zw.lt
Dla Litwinów ciekawa praca jest ważniejsza od wynagrodzenia

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Blisko dwie trzecie (64 proc.) respondentów jako podstawowe wymaganie wobec potencjalnego pracodawcy wymienili ciekawą pracę, która byłaby bliska ich upodobaniom. Nieco mniejsza część – 59 proc. – wskazała znaczenie zwiększającego się wynagrodzenia. Trzecie ważne wymaganie wobec przyszłego pracodawcy to dobra atmosfera w organizacji, którą wymieniło 54 proc. ankietowanych.

Wśród innych istotnych oczekiwań wobec pracodawcy 44 proc. respondentów wymieniło płynne godziny pracy, 37 proc. za najważniejsze uważa stabilność i bezpieczeństwo miejsca pracy, a 34 proc. – możliwość otrzymania premii za dobre wyniki.

Zaledwie 1,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie stawia pracodawcy żadnych wymagań – ważne, by w ogóle otrzymać pracę.

Mężczyźni i kobiety, biorący udział w badaniu, odmiennie wypowiadali się na temat dodatkowych bonusów zapewnianych przez pracodawcę – dodatkowy pakiet jako ważny wymienił co piąty mężczyzna i co ósma kobieta.

Różnice były także zauważalne w różnych grupach wiekowych. Starsi respondenci częściej wymieniali wagę dobrej atsmosfery w pracy, dla młodszych najważniejsza była możliwość doskonalenia się i kariery.

Sondaż na zamówienie spółki Lietuvos draudimas przeprowadziła sondażownia Rait, która w całym kraju ankietowała 1000 osób w wieku od 18 do 55 lat.

PODCASTY I GALERIE