Gospodarka
zw.lt

Dla Litwinów ciekawa praca jest ważniejsza od wynagrodzenia

Podstawowe wymagania Litwinów wobec pracodawców to nie tylko wysokie wynagrodzenie, lecz także ciekawa praca - wynika z sondażu przeprowadzonego na zamówienie jednej ze spółek ubezpieczeniowych.

Blisko dwie trzecie (64 proc.) respondentów jako podstawowe wymaganie wobec potencjalnego pracodawcy wymienili ciekawą pracę, która byłaby bliska ich upodobaniom. Nieco mniejsza część – 59 proc. – wskazała znaczenie zwiększającego się wynagrodzenia. Trzecie ważne wymaganie wobec przyszłego pracodawcy to dobra atmosfera w organizacji, którą wymieniło 54 proc. ankietowanych.

Wśród innych istotnych oczekiwań wobec pracodawcy 44 proc. respondentów wymieniło płynne godziny pracy, 37 proc. za najważniejsze uważa stabilność i bezpieczeństwo miejsca pracy, a 34 proc. – możliwość otrzymania premii za dobre wyniki.

Zaledwie 1,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie stawia pracodawcy żadnych wymagań – ważne, by w ogóle otrzymać pracę.

Mężczyźni i kobiety, biorący udział w badaniu, odmiennie wypowiadali się na temat dodatkowych bonusów zapewnianych przez pracodawcę – dodatkowy pakiet jako ważny wymienił co piąty mężczyzna i co ósma kobieta.

Różnice były także zauważalne w różnych grupach wiekowych. Starsi respondenci częściej wymieniali wagę dobrej atsmosfery w pracy, dla młodszych najważniejsza była możliwość doskonalenia się i kariery.

Sondaż na zamówienie spółki Lietuvos draudimas przeprowadziła sondażownia Rait, która w całym kraju ankietowała 1000 osób w wieku od 18 do 55 lat.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!