Dla 195 litewskich spółek grozi upadłość

195 firm jest zagrożona upadłości. Większosć z tej liczby stanowią spółki świadczące usługi zakwaterowania i żywienia zbiorowego, handlu detalicznego i hurtowego, warsztaty samochodowe i spółki produkcyjne.

BNS
Dla 195 litewskich spółek grozi upadłość

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Inspekcja Podatkowa oferuje nowy instrument – System Wczesnego Ostrzegania (Ankstyvojo perspėjimo sistema – APS), który będzie identyfikować i ostrzegać firmy o ryzyku niewypłacalności.

Według Ministerstwa Finansów, ma to się przyczynić się do zachowania biznesu i miejsc pracy mającym trudności finansowe drobnym i średnim przedsiębiorstwom.

Do tej pory na Litwie nie było systemu, który by pomagał przedsiębiorstwom rozpoznać trudności finansowe i zagrożenie niewypłacalności.

Ocena zostanie wykonana na podstawie informacji o podatku dochodowym, deklaracji podatku od wartości dodanej (VAT), sprawozdań finansowych, a także danych dostarczonych VMI przez inne podmioty.
Spółki powiadomienia otrzymają poprzez system Mano VMI.

PODCASTY I GALERIE