Departament Statystyki: Ceny na Litwie zmniejszyły się

Wprowadzenie euro na Litwie nie miało takiego wpływu na ceny jak w krajach sąsiednich. Skok cen po odejściu od lita prognozowało 9 na 10 mieszkańców.

zw.lt
Departament Statystyki: Ceny na Litwie zmniejszyły się

Fot. BFL

Jednak już na początku roku dały się zauważyć odwrotne tendencje – ceny towarów i usług idą w dół. Według Departamentu Statystyki w styczniu w porównaniu z grudniem ceny usług i towarów zmalały o 1,3 procent, zaś w lutym prognozowana jest deflacja o 0,3 procent.

W opinii eksportów Litwa wprowadziła euro w najbardziej odpowiednim czasie – gdy ceny towarów i usług idą w dół w związku ze spadkiem cen na zasoby energetyczne.

PODCASTY I GALERIE