Dbałość o środowisko naturalne – priorytetem PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne kładą duży nacisk na poszanowanie środowiska naturalnego i interesu społecznego.

Bożena Lenkiewicz
Dbałość o środowisko naturalne – priorytetem PSE

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

O możliwych zagrożeniach i działaniach mających na celu ich eliminację rozmawiam z Martą Podedworną – Łuczak, pełniącą obowiązki kierowniczką Sekcji Przygotowania Inwestycji Departamentu inwestycji PSE S.A

Marta Podedworna-Łuczak

PSE dąży, by dbałość o środowisko charakteryzował każdy z etapów realizacji inwestycji: od planowania, przed budowę po jej eksploatację. Uwzględniana jest cała gama wykorzystania środków zaradczych przed zanieczyszczeniem gruntów, wód podziemnych, ograniczaniem stad siedliska, zarządzanie sytuacjami awaryjnymi, poprzez minimalizację emisji hałasu, zagospodarowanie odpadów także na etapie funkcjonowania obiektów stacyjnych czy liniowych.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej