Czek na innowacje – współpraca nauki z biznesem

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Agencją Nauki, Innowacji i Technologii ogłasza pierwszy nabór wniosków na dotację w ramach działania "Czek na innowacje" z unijnego wsparcia na lata 2014 - 2020. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie badań naukowych, rozwój działalności eksperymentalnej i innowacji.

zw.lt
Czek na innowacje – współpraca nauki z biznesem

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

W tym roku na przedsiębiorców czeka 2,5 miliona euro. Szacuje się, że z dotacji skorzyska około 600 litewskich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest zachęcenie przedstawicieli nauki i biznesu do nawiązania kontaktów i kontynuowania współpracy w dziedzinie innowacji.

Do 2020 roku odbędą się 4 nabory wniosków z tego działania. Ogółem na wsparcie innowacyjnych projektów Litwa otrzyma z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 10,100 mln euro.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, wynosi 5 682 euro. Wioski mogą składać przedsiębiorstwa funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy o rocznym obrocie co najmniej 3 000 euro.

PODCASTY I GALERIE