Cytacka: Nieużytki można wykorzystać na produkcję biogazu

Dobiegła końca praca międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. wspierania produkcji biometanu. W składzie grupy uczestniczyli przedstawiciele resortów energetyki, rolnictwa, gospodarki środowiska, szefowie litewskiej konfederacji źródeł energii odnawialnej.

Bożena Lenkiewicz
Cytacka: Nieużytki można wykorzystać na produkcję biogazu

Fot. zw.lt

Dokonano kompleksowej analizy sektora biogazu na Litwie z uwzględnieniem doświadczeń za granicą.

Renata Cytacka

W opinii wiceminister energetyki Renaty Cytackiej zawdzięczając tym inwestycjom państwo zyska kilkakrotnie, gdyż ziemia nie będzie leżała odłogiem, powstaną nowe miejsca pracy, powstanie produkcja biogazu. Tego typu działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, gdyż prąd i energia cieplna będzie produkowana z własnych źródeł.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej