Cięcia w unijnym budżecie. Ile straci Litwa?

Zgodnie z nowym unijnym budżetem, od 2021 roku, środki na politykę spójności zostaną dla Litwy obcięte o jedną piątą – twierdzą unijni dyplomaci.

BNS
Cięcia w unijnym budżecie. Ile straci Litwa?

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Bruksela w latach 2021-2027 państwa UE na politykę spójności otrzymają od 5,5 do 5 mld euro.

Komisja przyjęła 2 maja ogólny plan budżetu UE na lata 2021-27, ale szczegółowe zasady wydawania pieniędzy będą określane w przepisach o konkretnych priorytetach budżetowych Unii.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-27, udział Litwy w ogólnym budżecie może wzrosnąć o prawie jedną trzecią, podczas gdy płatności z funduszy europejskich maja się zmniejszyć o jedną piątą. Oznaczałoby to, że stosunek składek płaconych do budżetu UE i pozyskiwanych funduszy zostałby zmniejszony o prawie połowę.

Z najnowszych doniesień wynika, że o jedną piątą zostaną zmniejszone również środki dla Estonii, Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

,,Polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna zostaną zmodernizowane, aby zagwarantować, że mogą wciąż przynosić korzyści przy niższym wykorzystaniu środków, a nawet będą w stanie przyczyniać się do realizacji nowych priorytetów. Polityka spójności na przykład będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę we wspieraniu reform strukturalnych i długoterminowej integracji migrantów” – poinformowała KE.

Komisja zaproponowała nowy program wspierania reform, który dysponując całkowitym budżetem w wysokości 25 mld euro będzie oferował wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe i techniczne przy realizacji priorytetowych reform. Ponadto Instrument Wsparcia Konwergencji zapewni specjalne wsparcie państwom członkowskim spoza strefy euro w przyjęciu wspólnej waluty.

PODCASTY I GALERIE