Chińska produkcja najbardziej niebezpieczna

W ubiegłym roku na Litwie na listę produktów niebezpiecznych trafiły zabawki i sprzęty elektroniczne - wskazuje najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej.

BNS
Chińska produkcja najbardziej niebezpieczna

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„System szybkiego ostrzegania pomógł w koordynowaniu działań odpowiedzialnych instytucji i usunięciu niebezpiecznych produktów z różnych rynków krajów europejskich. Czekają jeszcze dwie ważne dziedziny: produkty kupowane przez internet i doręczane kupującemu za pośrednictwem poczty oraz ciągle rosnąca ilość wyrobów z Chin” – w komunikacie prasowym cytowana jest komisarz europejska Vera Joutova.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Litwie poinformowało, że w roku 2015 Litwa wysłała 74 powiadomienia o niebezpiecznych produktach. 49 przypadków dotyczyło zabawek, 10 – sprzętów elektronicznych.

Łotwa w roku 2015 wysłała 60 komunikatów, w większości dotyczących zabawek, Estonia – 21.

W całej Europie do Systemu Wczesnego Ostrzegania nadesłano 2072 komunikaty. 27 proc. z nich dotyczyło zabawek, 17 proc. – ubrań i wyrobów włókienniczych. 62 proc. niebezpiecznej produkcji pochodziła z Chin.

PODCASTY I GALERIE