Butkevičius: Wilno dołączy do Rail Baltica

Premierzy trzech krajów bałtyckich podpisali wczoraj w Tallinie deklarację w sprawie budowy Rail Baltica. Zgodnie z deklaracją Wilno dołączy do projektu.

zw.lt
Butkevičius: Wilno dołączy do Rail Baltica

Fot. BFL/ Inga Juodytė

„Jesteśmy świadkami chwili historycznej. Nie będzie więcej dyskusji. Premierzy złożyli swoje podpisy i podtwierdzili, że Wilno dołączy do Rail Baltica” – powiedział wczoraj Algirdas Butkevičius. Wilno będzie częścią projektu Rail Baltica2.

Długość kolei przez terytorium Litwy miałaby sięgać około 360, przez Łotwę i Estonię – po 300 kilometrów.

Według szacunków brytyjskiej spółki Aecom, przełożenie torów przez terytorium Litwy kosztowałoby około 4 mld 400 mln litów, ogólne koszty realizacji projektu blisko 12,5 mld litów. 85 procent kosztów ma pokryć UE.

PODCASTY I GALERIE