Butkevičius: Od lipca wzrost minimalnego miesięcznego wynagrodzenia

Od 1 lipca minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie do 380 euro - potwierdził w poniedziałek Algirdas Butkevičius.

BNS
Butkevičius: Od lipca wzrost minimalnego miesięcznego wynagrodzenia

Fot. BFL

Butkevičius zaznaczył, że w tym roku nie będzie już kolejnych podwyżek minimalnego wynagrodzenia.

W połowie maja Rada Trójstronna nie doszła do porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska, jeżeli chodzi o wzrost minimalnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie pracodawców, a także Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła nie zgadza się na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Danas Arlauskas, prezes Stowarzyszenia Pracodawców mówi, że zdania nie zmienił i nadal uważa, że propozycje wzrostu minimalnego wynagrodzenia związany jest z kampanią przedwyborczą. Ponadto nikt nie zbadał, jakie ryzyko dla regionów niesie ze sobą wzrost wynagrodzeń.

Na wzrost od lipca minimalnego wynagrodzenia do 380 euro w budżecie przewidziano 20 mln euro.

Ostatnio minimalne miesięczne wynagrodzenie na Litwie wzrosło na początku b.r. o 25 euro – do 350 euro.

W większości krajów Unii Europejskiej płaca minimalna jest kilkakrotnie większa.

Więcej zarabia się również w krajach bałtyckich. Na Łotwie minimalne wynagrodzenie wynosi 370 euro, w Estonii430.

Najwięcej zarabia się w Luksemburgu1923 euro, czyli prawie siedem razy więcej niż w naszym kraju. W Holandii1508 euro, w Niemczech 1473 euro, a we Francji 1467 euro. Nawet w objętej kryzysem gospodarczym Grecji minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 684 euro.

Niewiele więcej niż Litwini zarabiają Czesi, których minimalne wynagrodzenie wynosi 366 euro. W Chorwacji zarabia się 408 euro, a w Polsce 431 euro.

Mniej zarabiają tylko Bułgarzy215 euro oraz Rumuni233 euro.

PODCASTY I GALERIE