Budimex jest zainteresowany budową odcinka Rail Baltica

Polskie przedsiębiorstwo budowlane Budimex jest zainteresowane projektami we wschodniej Polsce m.in. budową odcinka Rail Baltica – pisze portal wnp.pl.

zw.lt
Budimex jest zainteresowany budową odcinka Rail Baltica

Fot. Antoni Radczenko

„Pod względem strategicznym postrzegamy wschodnią Polskę podobnie jak inne regiony kraju, gdyż nie dzielimy go na lepsze i gorsze części. Podążamy za inwestycjami, a tych obecnie jest tam dużo” – oświadczył prezes Budimexu Dariusz Blocher.
Wśród największych zleceń Budimeksu w tej części kraju znajdują się obecnie m.in. duże kontrakty drogowe, takie jak budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku, a także trasy wylotowej z tego miasta, czyli drogi wojewódzkiej nr 678, od miejscowości Horodniany do Markowszczyzny. W stolicy Podlasia spółka buduje też Muzeum Pamięci Sybiru.

Prezes poinformował, że wśród przedsięwzięć we wschodniej Polsce, którymi jest obecnie mocno zainteresowany Budimex, znajduje się m.in. budowa odcinka Rail Baltica na odcinku Czyżew – Białystok. 
Problem dotyczy jednak samego przetargu, co skończyło się odwołaniem do KIO złożonym przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano na realizację wartej ponad 1 mld zł inwestycji zaledwie 17 miesięcy. Oznacza to, że po ukończeniu prac projektowych następnie miesięcznie wykonawca musiałby realizować przeroby powyżej 100 mln zł.

„Nie było jeszcze w Polsce chyba projektu drogowego czy kolejowego z taką kwotą miesięcznych przerobów. Jednocześnie przewidziano wysokie kary za opóźniania w realizacji oraz dochodzenie roszczeń w sytuacji utraty dofinansowania ze środków unijnych” – stwierdził prezes.

Przedsiębiorstwo jest zainteresowane również rynkami Ukrainy, Białorusi i Rosji.

„Przykładowo nie obsługujemy kontraktu na budowę spalarni w Wilnie z Suwałk, choć leżą one blisko litewskiej granicy. Tam zamawiający oczekuje, że będziemy mieć na miejscu nasze struktury i miejscowych pracowników – wyjaśnił Blocher.

„Dlatego jeśli będziemy rozszerzać mocniej naszą działalność zagraniczną to z pewnością będziemy budować lokalne struktury, a docelowo myśleć nawet o zakupie firm w tych krajach” – dodał przedsiębiorca.

PODCASTY I GALERIE