Brak porozumienia w sprawie nabycia gruntów rolnych

Sejm wciąż nie może dojść do porozumienia w sprawie wymogów wobec nabywców ziemi.

BNS
Brak porozumienia w sprawie nabycia gruntów rolnych

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Dzisiaj większością głosów posłowie zdecydowali, że poprawki do Ustawy o przeznaczeniu rolnym nie znajdą się na wokandzie.

Część posłów proponuje zniesienie niektórych zabezpieczeń, przewidujących na przykład, że nabywca ziemi powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Z powodu tych wymogów Komisja Europejska wszczęła procedury wobec Litwy. Przeszkadzają one także we wstąpieniu Litwy do Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD).

Obecnie kupić ziemię mogą tylko osoby posiadające określone nawyki i kompetencje: nie krótszy niż 3 lata stać rolniczy, wykształcenie w dziedzinie rolnictwa oraz zadeklarowane własne gospodarstwo.

Zgodnie z nowym trybem prawo pierwokupu ziemi mieliby rolnicy lub spółki działający na terenie tego samorządu, w którym ziemia jest sprzedawana. Gdyby te podmioty zrezygnowały z takiego prawa, ziemia może być sprzedana dowolnemu nabywcy.

PODCASTY I GALERIE