Bezrobocie wśród młodzieży mniejsze

Bezrobocie wśród litewskiej młodzieży w ciągu kilku ostatnich lat zmniejszyło się o połowę - podaje Litewska Giełda Pracy.

zw.lt
Bezrobocie wśród młodzieży mniejsze

Fot. BFL/vygintas Skaraitis

Z danych Eurostatu wynika, że jeszcze w 2010 roku bezrobocie młodych wynosiło ponad 35 proc, co oznacza, że co trzeci młody człowiek nie miał pracy. W tym roku natomiast, na podstawie danych z czerwca, bezrobocie sięga 13 proc.

Co prawda organizacje współpracujące z młodzieżą zaznaczają, że nie należy ulegać pozorom i uważać, że bezrobocie spada na skutek polepszenia się sytucacji gospodarczej.

Duży wpływ na lepsze zatrudnienie ma emigracja i zmiany demograficzne w kraju. Z powodu braku pracowników, firmy nieraz są skłonne na ustępstwa i oferują młodym bardziej elastyczne warunki i czas pracy. Giełda Pracy zazanacza, że właśnie latem zgłasza się najwięcej młodych ludzi. Część z nich bierze udział w programach „Odkryj siebie” i „nowy start”, gdzie z 700 uczestników co piąty znajduje pracę.

Niemniej jednak młodzi przyznają, że najczęściej pracę udaje się znaleźć za pośrednictwem znajomych.

PODCASTY I GALERIE