Barometr zatrudnienia w 2019 roku

Co roku Służba Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy przygotowuje barometr pracy prezentujący możliwości zatrudnienia w kraju. Barometr pracy klasyfikuje 155 zawodowych grup i strukturę rynku pracy w poszczególnych okręgach. Tegoroczny wykaz zawiera również dane dotyczące średniego wynagrodzenia, jakiego może się spodziewać przedstawiciel konkretnego zawodu.

Anna Pieszko
Barometr zatrudnienia w 2019 roku

Fot. pixabay.com

Nową tendencją na rynku pracy jest wzrost zapotrzebowania na inżynierów, dlatego prognozuje się, że w 2019 r. ze znalezieniem pracy nie będą mieli problemu inżynierowie elektronicy, technicy inżynierii elektrycznej, inżynierowie elektrycy, inżynierowie informatyki, inżynierowie mechanicy i inżynierowie budowlani. Podobnie jak w roku ubiegłym, wielkie możliwości zatrudnienia będą mieli pracownicy sektora technologii informatycznych: specjaliści sieci komputerowej, twórcy oprogramowania, analitycy systemów oraz twórcy aplikacji.

Największe możliwości zatrudnienia w 2019 r. będą mieli pracownicy posiadający następujące kwalifikacje: inżynierowie elektronicy, technicy inżynierii elektrycznej, inżynierowie elektrycy, lekarze specjaliści, nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści sprzedaży usług technologii informatycznych i telekomunikacji, inżynierowie informatyki, specjaliści sieci komputerowej, inżynierowie mechanicy, twórcy oprogramowania. Jeżeli chodzi o średnie zarobki w najbardziej potrzebnych zawodach (dane dla Wilna), najwyższe wynagrodzenie otrzymają specjaliści technologii laserowych – 1 775 euro, specjaliści technologii informatycznych oraz twórcy oprogramowania – 1 771 euro, lekarze – 1 546 euro, inżynierowie elektronicy – 1 209 euro, inżynierowie budowlani – 1 034 euro, nauczyciele wychowania przedszkolnego otrzymają już zaledwie 686 euro.

Niestety, najbardziej wzięte zawody nie zawsze znajdują swe przełożenie na wysokość wynagrodzenia.
W 2019 r. bardzo potrzebni będą wykwalifikowani robotnicy: kierowcy ciężarówek (zarobią średnio 574 euro), rzeźnicy i fileciarze ryb (653 euro), operatorzy obrabiarek metali (816 euro), krawcy, kuśnierze, kapelusznicy (po 501 euro), budowlańcy (579 euro), kierowcy autobusów i trolejbusów (632 euro), tapicerzy mebli (635 euro), cieśle i stolarze (637 euro), ekspedienci (477 euro).

Najmniejsze możliwości zatrudnienia w tym roku mają poszukujący pracy specjaliści o następujących kwalifikacjach: sekretarze administrujący, pracownicy rachunkowości i księgowości, biolodzy, botanicy i zoolodzy, operatorzy wprowadzania danych, technicy nauk przyrodniczych, projektanci grafiki i multimediów, projektanci wnętrz i dekoratorzy, średni personel w dziedzinie prawa, specjaliści ds. zamówień publicznych, trenerzy sportowi, sędziowie, prawnicy, managerowie, tłumacze i językoznawcy, dziennikarze. Wśród wykwalifikowanych robotników z trudem znajdą pracę ochroniarze, floryści, fryzjerzy, kosmetyczki, kierowcy taksówek i furgonetek.

Na podstawie barometru pracy została sporządzona interaktywna mapa 155 grup zawodów, która zawiera prognozowane zapotrzebowanie na konkretną grupę zawodów w kraju i odrębnych samorządach.

Barometr pracy na 2019 r. został sporządzony na podstawie sondażu wśród 4,5 tys. pracodawców, którzy w swych przedsiębiorstwach zatrudniają 238 tys. pracowników. Z barometrem pracy i możliwością zatrudnienia w konkretnym samorządzie można zapoznać się na stronie uzt.lt : Įsidarbinimo galimybės barometrai 2019 m.

PODCASTY I GALERIE