Bankructwo spółki, wydającej książki „Obuolysa”

Spółka "Media Incognito", wydawca książek "Obuolys", została ogłoszona jako upadłość pod koniec lipca.

BNS
Bankructwo spółki, wydającej książki „Obuolysa”

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Paulius Virbickas, dyrektor spółki „Media Incognito”, powiedział, że przekazał markę „Obuolys” w ubiegłym roku innej firmie, której nazwy nie ujawnił.

Wcześniej „15min.lt” publikował informacje o tym, że znaku towarowego teraz używa firma „Lecto divina”. W jednym z zarządzanych przez spółkę projektów figuruje nazwisko już wspomnianego Virbickasa.

„Sodra” złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. W końcu lipca „Media Incognito” była dłużna 26,2 tys. euro.

Przedstawiciele „Sodry” poinformowali, że wcześniej podpisali umowę o odroczeniu spłaty zadłużenia, ale została ona rozwiązana z powodu nieuiszczenia przez „Media Incognito” składek na czas.

Według danych „Litekasu”, w 2018 r. 17 osób złożyło skargi do sądu z powodu nieopłaconych przez „Media Incognito” środków pieniężnych.

PODCASTY I GALERIE