Gospodarka
BNS

Bankructwo spółki, wydającej książki „Obuolysa”

Spółka "Media Incognito", wydawca książek "Obuolys", została ogłoszona jako upadłość pod koniec lipca.

Paulius Virbickas, dyrektor spółki „Media Incognito”, powiedział, że przekazał markę „Obuolys” w ubiegłym roku innej firmie, której nazwy nie ujawnił.

Wcześniej „15min.lt” publikował informacje o tym, że znaku towarowego teraz używa firma „Lecto divina”. W jednym z zarządzanych przez spółkę projektów figuruje nazwisko już wspomnianego Virbickasa.

„Sodra” złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. W końcu lipca „Media Incognito” była dłużna 26,2 tys. euro.

Przedstawiciele „Sodry” poinformowali, że wcześniej podpisali umowę o odroczeniu spłaty zadłużenia, ale została ona rozwiązana z powodu nieuiszczenia przez „Media Incognito” składek na czas.

Według danych „Litekasu”, w 2018 r. 17 osób złożyło skargi do sądu z powodu nieopłaconych przez „Media Incognito” środków pieniężnych.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!