Bank Światowy: W 2017 r. wzrost PKB Polski wyniesie 4 proc., później spowolni

W 2017 r. wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 4 proc. z 2,7 proc. w ub.r., dzięki konsumpcji prywatnej wspartej dobrą sytuacją na rynku pracy i programem Rodzina 500+. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Banku Światowego. Jak dodano w 2018 r. gospodarka może zwolnić do 3,6 proc.

PAP
Bank Światowy: W 2017 r. wzrost PKB Polski wyniesie 4 proc., później spowolni

Fot. BNS/PAP/EPA / SHAWN THEW

Jak zaznaczono w raporcie, spowolnienie w 2018 roku może nastąpić „z powodu umiarkowanego osłabienia koniunktury w Europie oraz trudności firm w dostępie do pracowników”.

W maju Bank Światowy przewidywał, że wzrost PKB w 2017 r. wyniesie 3,3 procent, zaś w roku 2018 – 3,2 procent.

„Wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc., deficyt fiskalny poniżej 3 proc. PKB oraz inflacja pod kontrolą świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki” – zaznaczył, cytowany w komunikacie, Carlos Pinerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

W średnim okresie, jak wskazał, Bank widzi „pewne zagrożenia dla polskiej gospodarki”. „Już dziś przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem rąk do pracy. Problem ten będzie się pogłębiał także z powodu niższego wieku emerytalnego, który obowiązuje od października tego roku. W związku z tym trzeba zwiększać produktywność, inwestować w kapitał ludzki oraz prowadzić politykę wspierającą napływ pracowników z zagranicy” – podkreślił Carlos Pinerúa.

Bank Światowy podniósł również prognozę wzrostu PKB na rok 2017 oraz 2018 dla regionu Europy Środkowej, do odpowiednio 3,7 proc. i 3,4 proc., oraz dla regionu Europy i Azji Środkowej do 2,2 proc. i 1,9 proc. „Oznaczałoby to, że Europa i Azja Środkowa zanotują w 2017 r. wzrost najszybszy od roku 2011” – wskazał Bank Światowy.

Jak ocenili eksperci banku, pomimo poprawiającego się otoczenia makroekonomicznego, region „stoi w obliczu różnych, społecznych wyzwań. Wielu pracowników ma trudności z przystosowaniem się do nowej, cyfrowej gospodarki”. Dodano, że spada liczba osób zatrudnionych na pełny etat na czas nieokreślony. „Choć rosnący udział elastycznych umów o pracę poprawia efektywność firm i pracowników, to zwiększa nierówności i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa” – napisano.

„Wzrost gospodarczy powraca do regionu. Jednocześnie nowe technologie z jednej strony stwarzają nowe możliwości, a z drugiej przyczyniają się do wzrostu elastycznych umów o pracę i wywołują niepewność. To powoduje niepokój wśród ludzi. Obawy w związku z ostatnim napływem uchodźców do regionu dodatkowo potęgują te niepokoje” – ocenił, cytowany w komunikacie, główny ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej Hans Timmer.

Jak zaznaczono, w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost napływu uchodźców do Europy i Azji, z 3,7 mln w roku 2014 do 6,4 mln w 2016 r., „co stworzyło wiele wyzwań i zwiększyło obawy społeczeństw”. Z raportu Banku Światowego wynika jednak, że uchodźcy stanowią jedynie małą część migrantów w krajach Europy i Azji Środkowej, z wyjątkiem Turcji, w której mieszkało 3,1 mln uchodźców w roku 2016.

W ocenie Banku Światowego migracja odgrywa ważną rolę na rynku pracy, wspiera wymianę międzynarodową oraz pobudza bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach regionu. Jednocześnie promuje wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy krajami, co w konsekwencji może przynosić korzyści ekonomiczne.

Według raportu państwa w regionie „powinny wspierać społeczną integrację migrantów, aby w pełni wykorzystać korzyści, jakie migracja ze sobą niesie. Zamiast jednak koncentrować się na samej migracji, reformy powinny wspierać migrantów i pozostałych pracowników w radzeniu sobie ze zmianą technologiczną i rosnącą elastycznością rynku pracy” – wskazano.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest m.in. ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank w Polsce należą m.in. projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski.

PODCASTY I GALERIE