Bank Światowy: Polska wśród najlepiej zintegrowanych krajów w Europie

Międzynarodowe powiązania gospodarcze rozumiane jako handel, inwestycje, migracje, technologie komunikacyjne czy sieć transportowa stawiają Polskę wśród liderów w Europie - wynika z raportu Banku Światowego.

PAP
Bank Światowy: Polska wśród najlepiej zintegrowanych krajów w Europie

Fot. PAP / Lech Muszyński

W raporcie Polska zaliczana jest do najlepiej powiązanych gospodarczo krajów Starego Kontynentu, głównie za sprawą rozwiniętej międzynarodowej sieci transportowej, która wspiera handel dobrami i usługami – podkreślili autorzy opublikowanego w czwartek dokumentu.

„Nasza analiza pokazuje, że większa międzynarodowa integracja gospodarcza poprzez sieć różnych powiązań wspiera transfer technologii i idei pomiędzy krajami, firmami i ludźmi. To z kolei jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego w długim okresie” – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, David Gould, ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej oraz autor opublikowanego w czwartek raportu.

Jak wskazano, w czasie transformacji gospodarczej Polska wyraźnie wzmocniła swoje gospodarcze więzi z Niemcami, które z kolei są najlepiej zintegrowanym gospodarczo krajem na kontynencie. Nasz kraj wykorzystał też zacieśniające się więzi z Niemcami do zbudowania relacji z niemieckimi partnerami handlowymi, co pozwoliło mu wyjść na inne rynki w Europie i na świecie – dodano.

Ekonomiści Banku Światowego mierząc międzynarodowe powiązania gospodarcze krajów posłużyli się nowym wskaźnikiem – Indeksem Wielowymiarowej Integracji, który – jak wyjaśniono – analizuje szereg kanałów powiązań: handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, migracje, technologie informacyjne i komunikacyjne, sieć transportową.

Według raportu najlepiej zintegrowane regiony Europy i Azji Środkowej to Europa Zachodnia, Europa Północna, Środkowa i Południowa. Z kolei najsłabiej powiązane regiony to Bałkany, Azja Środkowa oraz Kaukaz Południowy.

„Efekt sąsiedztwa z Niemcami pomógł Polsce zintegrować się z niemiecką siecią powiązań i dzięki temu uczestniczyć w globalnym łańcuchu wartości. Oznacza to jednak także to, że w razie ewentualnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce, właśnie ze względu na te silne powiązania, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie” – zaznaczył, cytowany w komunikacie, Carlos Pinerúa, przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

Aby maksymalnie wykorzystać szanse, jakie daje międzynarodowa integracja gospodarcza, kraje powinny zmniejszać bariery handlowe, ułatwiać bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz uczestniczyć w wielostronnych porozumieniach handlowych, które wspierają integrację rynku usług – podkreślają eksperci BŚ. Integrację gospodarczą mogłoby też pobudzać, jak dodali, przyjmowanie najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania rynkami produktów, ochrony pracowników czy środowiska.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Działając w ponad stu krajach udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, czy zdrowie. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 mld dol. oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, czy reform rynku pracy. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez BŚ w Polsce należą m.in. projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, działania na rzecz czystego powietrza i reformy w systemie ochrony zdrowia.

PODCASTY I GALERIE