Bank Litwy polepszył prognozę rozwoju gospodarczego kraju

Centralny Bank Litwy polepszył swoja prognozę rozwoju gospodarczego kraju.

Bank Litwy polepszył prognozę rozwoju gospodarczego kraju

Fot. PAP

Wraz ze zwiększeniem tempa wzrostu widoczne jest napięcie na rynku pracy, które powoduje wzrost wynagrodzeń. W prognozach na ten rok jest większa inflacja, która co prawda w przyszłym roku powinna znacznie osłabnąć.

W prognozach Banku centralnego spadek stopy bezrobocia do 7,3 procent i wzrost wynagrodzeń o 7,8 procent. Roczna inflacja może wynieść 3,4 procent. Eurostat podał wczoraj, że w sierpniu inflacja na Litwie była największa w Unii Europejskiej i stanowiła 4,6 procent.

Czynnikami, które w największym stopniu wpłynęły na wzrost inflacji w strefie euro były: paliwa dla transportu, usługi hotelowe i zakwaterowania oraz transport lotniczy.

PODCASTY I GALERIE