Badanie: Inflacja i podatki największym problemem na Litwie

Według badania Eurobarometru, Litwini uważają inflację, podatki, poziom ochrony zdrowia i zabezpieczeń socjalnych za największe problemy w kraju.

BNS
Badanie: Inflacja i podatki największym problemem na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

W ankiecie przeprowadzonej przez Komisję Europejską w listopadzie ubiegłego roku inflacja była wymieniana jako największy problem (52 proc. ankietowanych). Na drugim miejscu są podatki (25 proc. badanych).

Litwini wymieniali te problemy znacznie częściej niż większość obywateli UE. Średnia wspólnotowa dla inflacji i podatków (wraz z Wielką Brytanią) wynosiła odpowiednio 18 i 8 procent.

Średnia roczna inflacja na Litwie w ubiegłym roku wynosiła 2,2 proc. i przekroczyła średnią UE – 1,6 procent.

Poziom ochrony zdrowia i zabezpieczeń socjalnych zostały wskazane przez 23% ankietowanych jako jeden z największych problemów. Odpowiadało to średniej UE.

Wśród innych poważnych problemów zostały wspomniane niskie emerytury (19%, UE – 15%) i bezrobocie (17%, UE – 15 proc.) – nastroje w tych kwestiach były zbliżone do średniej UE.

Ludność Litwy jest jednak nieco bardziej optymistyczna co do przyszłości niż średnia UE. 30% badanych stwierdziło, że, według nich, następne 12 miesięcy będą lepsze, zarówno pod względem finansowym, jak i ogólnie.

Dane z ankiety pokazują również, że 76% obywateli Litwy jest zadowolonych ze swojego życia, ale według tego wskaźnika kraj wciąż pozostaje w tyle za najbliższymi sąsiadami. W Polsce i Estonii takich osób jest 85% takich obywateli, a na Łotwie 77%.

PODCASTY I GALERIE