Armonaitė: Wsparcie dla biznesu musi być udzielane szybciej

W celu przyśpieszenia procesu udzielania wsparcia dla biznesu, który ucierpiał na skutek koronakryzysu należy więcej komunikować i mniej sprawdzać mikrospółki, uważa minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė.

BNS
Armonaitė: Wsparcie dla biznesu musi być udzielane szybciej

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Dziś omówiła wsparcie z kierownictwem Inspekcji Podatkowej i Agencji Wsparcia Biznesu.

Jak powiedziała, z kierownictwem instytucji uzgodniono, że proces wymiany informacją i procedury związane z weryfikacją danych będą się odbywały szybciej.

Minister gospodarki Aušrinė Armonaitė wyraziła również niezadowolenie z powodu zbyt powolnego procesu udzielania wsparcia biznesowi.

Pojedyncze małe spółki wciąż nie otrzymały pomocy państwa, niektóre sektory na wsparcie czekają dłużej, niż zakłada oficjalny termin.

Z pakietu pomocowego, który wystartował 20 stycznia, opiewającego na 180 mln euro dotąd rozdysponowano blisko 30 mln euro z tytułu subsydiów i nieco ponad 15 mln euro z tytułu ulg podatkowych.

W marcu, jak zapowiadała wcześniej minister gospodarki, ma wystartować drugi pakiet pomocowy, w ramach którego na subsydia przeznaczono 70 mln euro.

PODCASTY I GALERIE