Ankieta: Młodzież za mało wie o ekonomii

Międzynarodowe badania pokazują, że wiedza mieszkańców Litwy o ekonomii jest zbyt mała. Badania nauczycieli ekonomii również to potwierdzają.

BNS
Ankieta: Młodzież za mało wie o ekonomii

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Spośród jednej trzeciej nauczycieli ekonomii, którzy wzięli udział w badaniu, mniej niż 2% uważa, że młodzież ma doskonałą wiedzę na ten temat. Większość ankietowanych pedagogów – ponad dwie trzecie – zauważa, że uczniowie nie są w stanie zastosować zasad ekonomii, nawet jeśli się tego uczą.

Badanie nauczycieli ekonomii w 57 samorządach w kraju wykazało, że program ekonomii uznają za częściowo satysfakcjonujący. Jednak ponad jedna trzecia nauczycieli nie jest w stanie go nauczyć w trakcie roku szkolnego. 99% uczestników badania twierdzą, że podstaw ekonomii należy uczyć od najmłodszych lat i robić to bardziej konsekwentnie.

Obecnie lekcje ekonomii odbywają się w klasach 9-10, z 30 godzinami w 12 latach kształcenia średniego.

Jedna trzecia ankietowanych nauczycieli stwierdza, że uczniowie nie mają motywacji do nauki tego przedmiotu. Tylko 8 proc. pytanych uważa, że w takim wypadku pomógłby obowiązkowy test ekonomiczny.

„Potrzebna jest pomoc dla nauczycieli, aby mieli więcej umiejętności. Tym bardziej, że lekcje ekonomii zwykle prowadzą specjaliści z innych dziedzin. W końcu, nauczyciele widzą, że do nauki motywuje wewnętrzna, a nie zewnętrzna motywacja. Tylko w takim wypadku nabyte umiejętności staną się normą dla młodych ludzi, którzy nie zapomną, co usłyszeli na lekcjach” – mówi dyrektor Litewskiego Centrum Edukacji Instytutu Wolnego Rynku Marija Vyšniauskaitė.

Nauczyciele ekonomii twierdzą, że najważniejsze jest nauczanie podstawowych zasad tej nauki. Drugie miejsce zajął temat finansów osobistych, trzecie – praktyczne doświadczenia w przedsiębiorczości. Jako najmniej ważne nauczyciele oceniają nauczanie finansów państwowych.

PODCASTY I GALERIE