Aleksiejūnas: Synchronizacja z Europą poprzez LitPol Link

Do synchronizacji sieci elektroenergetycznej krajów bałtyckich z Europą Zachodnią zostanie wykorzystane połączenie pomiędzy Litwą a Polską, jednocześnie wykorzystane zostanie łącze rezerwowe – oświadczył główny doradca prezydent Dalii Grybauskaitė, Nerijus Aleksiejūnas. 

BNS
Aleksiejūnas: Synchronizacja z Europą poprzez LitPol Link

Fot. BNS/Julius Kalinskas

,,Przewidziano bardzo wyraźne ramy czasowe – 2025 rok jest ostatnią datą synchronizacji z Europą kontynentalną. Uzgadniamy również, że synchronizacja nastąpi poprzez Polskę z wykorzystaniem pierwszej linii LitPol Link oraz dodanie dodatkowych funkcji, takich jak złącza rezerwowe, kondensatory i inne rozwiązania techniczne „- powiedział w środę Aleksiejūnas.

Polityczne porozumienie w sprawie synchronizacji przed posiedzeniem Rady Europejskiej zostanie podpisane przez prezydent Litwy, premiera Łotwy, Estonii, Polski oraz szefa KE Jeana Claudea Junckera.

Podczas prac nad projektem analizowano trzy możliwości synchronizacji: jeden już działający lub dwa mosty elektroenergetyczne z Polską, posiadane połączenie wspólnie z linią wysokiego napięcia prądu stałego po dnie morza pomiędzy Polską a Litwą.

Zarówno Litwa jak i Polska są zdania, że do synchronizacji wystarczy łącze LitPol Link, jednak Łotwa i Estonia opowiadają się za budową drugiego łącza.

Posiedzenie Rady Europy odbędzie się w dniach 28 – 29 czerwca.

PODCASTY I GALERIE