Agrowill sfinalizował połączenie z Baltic Champs Group

AB Agrowill Group sfinalizowało połączenie z Baltic Champs Group, UAB, podała spółka.

ISB News
Agrowill sfinalizował połączenie z Baltic Champs Group

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Na początku kwietnia Baltic Champs Group uzyskała zgodę litewskiego organu ds. konkurencji na transakcję nabycia 50,2 proc. akcji Agrowill Group.

W lutym spółki poinformowały, że Baltic Champs Group UAB (BCG) nabędzie większość nowych akcji wyemitowanych przez Agrowill Group AB, jednego z największych na Litwie producentów podstawowych produktów rolnych. W wyniku transakcji, BCG miała się stać właścicielem kontrolnego pakietu akcji połączonej grupy.

W wyniku transakcji powstanie zdywersyfikowana grupa rolno-spożywcza o rocznej sprzedaży na poziomie około 150 mln lt i dysponująca gruntami rolnymi (własnymi i dzierżawionymi) na Litwie i na Krymie o powierzchni ponad 40 tys. hektarów.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych). Prowadzą także działalność związaną z tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, sprzedażą detaliczną produktów rolnych, sprzedażą pasz dla zwierząt hodowlanych, obróbką zbóż czy magazynowaniem.

PODCASTY I GALERIE