Adamczyk: Via Carpatia zintegruje systemy transportowe Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Turcji

Via Carpatia to kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy – powiedział w środę w Łańcucie (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w trakcie międzynarodowej konferencji „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia”.

PAP
Adamczyk: Via Carpatia zintegruje systemy transportowe Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Turcji

Fot. PAP / Darek Delmanowicz

Minister przypomniał, że idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

„To był początek Via Carpatia. Z naszego, polskiego punktu widzenia jest to wcielenie, tak bliskiej śp. prezydentowi Kaczyńskiemu idei jagiellońskiej, czyli Europa Centralna rozumiana jako region przyjazny i otwarty nawzajem siebie krajów” – dodał.

Jak podał minister, Via Carpatia liczy ponad 7,7 tys. km i biegnie przez regiony zamieszkałe przez ponad 110 mln osób. „To kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy, który połączy i zintegruje systemy transportowe m.in. Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Turcji” – powiedział.

Na konferencji do projektu wspierającego budowę Via Carpatia dołączyły dwa państwa Chorwacja i Białoruś. „Dzięki nim Via Carpatia staje się dosłownie wcieleniem idei Trójmorza” – zauważył Adamczyk. W jego ocenie z oboma krajami dotychczasowych uczestników projektu Via Carpatia łączą więzy nie tylko geograficzne, ale także społeczne i kulturowe.

Adamczyk zapowiedział, że niedługo do projektu dołączą kolejne państwa Łotwa, Estonia i Finlandia.

Zaznaczył, że wniosek o włączenie korytarza Via Carpatia do sieci TEN-T, który zostanie podpisany w środę na zakończenie łańcuckiej konferencji, będzie „wspólnym głosem i polityczną deklaracją, która nada odpowiednią rangę projektowi Via Carpatia”. „Nie boję się użyć tego słowa: dzisiaj mamy historyczny dzień” – powiedział Adamczyk.

Zdaniem ministra trasa wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania inwestycji, a także na mobilność obywateli.

Adamczyk wspomniał również inne projekty, które mają łączyć kraje tej części Europy. Wymienił m.in. Via Baltica i połączenie stolic państwa V4 koleją szybkich prędkości.

Na zakończenie swojego wystąpienia minister infrastruktury zaznaczył, że Via Carpatia nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. „To nasza wspólna historyczna szansa na nasze pierwsze, przyjazne i sprawiedliwe połączenie regionów. Wierzę, że nie zmarnujemy tej szansy” – powiedział Adamczyk.

W konferencji „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia” biorą udział przedstawiciele m.in. Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Turcji oraz Litwy.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.

PODCASTY I GALERIE