„Achema” przegrała kolejny spór o podatek od konserwacji skroplonego gazu ziemnego

Producent nawozów w Janowie Achema, największy konsument gazu ziemnego w kraju zarządzanym przez Achema Group, po raz kolejny nie udowodnił, że firma nie jest zobowiązana do uiszczania opłaty terminalowej za skroplony gaz ziemny (LNG) w Kłajpedzie.

BNS
„Achema” przegrała kolejny spór o podatek od konserwacji skroplonego gazu ziemnego

Fot. bns foto/Irmantas Gelūnas

3 lutego Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę Achemy o stwierdzenie, że decyzja Państwowej Komisji Kontroli Cen i Energii (obecnie Państwowej Rady Regulacji Energetyki) z 2017 r. w sprawie dodatku terminalowego, tzw. podatku od przepustowości gazu, za niezgodne z prawem.

„Sąd nie zgadza się z zarzutami wnioskodawcy, że kwestionowana decyzja zakłóca konkurencję, ponieważ Komisja Europejska orzekła w decyzji, że terminal LNG jest konkurencyjny, ponieważ przyczynia się do realizacji celu wspólnego interesu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw” – stwierdził sąd.

Sprawa została zawieszona w oczekiwaniu na orzeczenie sądu w sprawie legalności tej samej decyzji regulatora z 2012 roku. Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, po ocenie orzeczeń Sądu UE w 2019 r. i Trybunału Sprawiedliwości UE w 2021 r., odrzucił odwołanie Achemy od decyzji komisji z 2012 r. we wrześniu ubiegłego roku.

Od decyzji Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z 3 lutego przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy w ciągu 30 dni.

Achema pozywa prawie wszystkie decyzje dotyczące utrzymania terminalu LNG.

Tzw. dodatek do terminalu LNG na budowę terminalu obowiązywał w 2013 roku i do grudnia 2014 roku został zastąpiony komponentem terminalu LNG, który został zniesiony od początku 2016 roku w związku z wymianą podatku od przepustowości gazu.

PODCASTY I GALERIE