57 tys. mieszkańców otrzymało upomnienia od VMI o złożeniu rocznej deklaracji dochodów

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) wysłała upomnienia 57 tysiącom mieszkańców, którzy mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji dochodów z uwagi na zastosowaną zbyt wysoką nieopodatkowaną kwotę dochodów (NPD), ale dotychczas tego nie uczynili.

zw.lt
57 tys. mieszkańców otrzymało upomnienia od VMI o złożeniu rocznej deklaracji dochodów

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

W ubiegłym roku z większego NPD skorzystało 196 tys. osób, deklaracje dotychczas złożyło 139 tysięcy osób.

Informacje na temat deklarowania są wysyłane w systemie Mano VMI.

Mieszkańcy, którzy do 1 lipca nie przedstawią deklaracji, nie będą mieli możliwości wsparcia wybranych organizacji. Ich wniosków urząd skarbowy nie bedzie rozpatrywał.

Wysokość NPD zależy od otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy. Jeśli jednak mieszkaniec w ciągu roku otrzymuje dochody z innego źródła, z których jest odliczany podatek, wówczas kwota NPD w końcu roku jest na nowo obliczana. Różnice w podatkach mieszkańcy powinni zapłacić do budżetu państwa.

PODCASTY I GALERIE