54 proc. Polaków deklaruje, że wystarcza im na codzienne wydatki

54 proc. Polaków deklaruje, że wystarcza im na codzienne wydatki, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy - wynika z sondażu CBOS. Badanie wykazało, że po 23 proc. respondentów uznało swój standard życia za ponadprzeciętny, jak i za poziom poniżej średniej.

PAP
54 proc. Polaków deklaruje, że wystarcza im na codzienne wydatki

Fot. PAP/Maciej Chmiel

CBOS poinformował, że tak w obecnym, jak i w minionym roku odnotował poprawę ocen własnej sytuacji finansowej respondentów. „Po okresie powolnych, ale raczej systematycznych zmian na lepsze, w latach 2008–12 – od początku ogólnoświatowego kryzysu finansowego – oceny poziomu życia Polaków niewiele się zmieniały. Wydaje się jednak, że oznaki ożywienia także w europejskiej gospodarce są odczuwane przez społeczeństwo” – uznał CBOS.

Z sondażu wynika, że ponownie zwiększyła się liczba badanych określających swój poziom życia jako dobry lub bardzo dobry (21 proc. badanych uznaje poziom życia za „dobry” i twierdzi „starcza nam na wiele bez szczególnego oszczędzania”, a 2 proc. uznaje ten poziom za „bardzo dobry”. To wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do 2014 r. Zmniejszył się zaś odsetek tych, którzy miewają problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb – z badania wynika, że 20 proc. uznaje, iż żyje skromnie i oszczędnie musi gospodarować posiadanymi środkami, a 3 proc. stwierdziło: żyjemy bardzo biednie, nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby. Według CBOS od 2013 r. odsetek osób źle oceniających swą sytuację spadł o 7 punktów.

Według CBOS, kluczowym czynnikiem różnicującym sytuację finansową badanych jest nadal wykształcenie. „O ile wśród badanych z wykształceniem podstawowym albo zasadniczym zawodowym co trzeci twierdzi, że jego rodzina żyje biednie lub skromnie, o tyle wśród respondentów z wykształceniem wyższym – tylko co dwudziesty (5 proc.). Natomiast wśród osób najlepiej wykształconych ponad dwie piąte (41 proc.) określa swoje warunki bytu jako dobre, a nawet bardzo dobre” – czytamy w badaniu.

Sytuację finansową silnie różnicuje również wiek. „Im starsi są badani, tym częściej deklarują problemy z zaspokajaniem potrzeb, a im młodsi – tym częściej oceniają swój standard życia jako dobry, a nawet bardzo dobry. Wśród badanych 55-letnich i starszych co trzeci twierdzi, że żyje biednie lub skromnie, a tylko mniej więcej co siódmy–ósmy – że przynajmniej dobrze. Wśród najmłodszych respondentów tylko co dziesiąty żyje poniżej średniej, a dwie piąte lepiej niż przeciętnie” – uznał CBOS.

Sondaż wykazał też zróżnicowania terytorialne. Największa część badanych deklarujących dobre warunki bytu żyje w regionie południowo-zachodnim, czyli w województwach dolnośląskim i opolskim. Problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb („żyjemy biednie lub skromnie”) najczęściej deklarują mieszkańcy regionu północnego (województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie).

23 proc. respondentów CBOS zadeklarowało, że jest spokojne o swą finansową przyszłość, a 43 proc. podaje, że wprawdzie obawia się pogorszenia swojej sytuacji materialnej, ale nie boi się biedy. 33 proc. ankietowanych obawia się biedy, choć większość z nich (28 proc. ogółu) uważa, że sobie poradzi. 5 proc. badanych czuje się bezradnych wobec biedy.

Według CBOS w ostatnim dziesięcioleciu niemal podwoił się odsetek badanych spokojnych o swoją sytuację finansową. Jednocześnie trzykrotnie zmniejszył się odsetek respondentów bezradnych wobec pogarszającej się sytuacji materialnej.

Regionalne zróżnicowania potwierdzają, że trudną sytuację częściej niż w pozostałych regionach deklarują mieszkańcy północnej Polski. Co jedenasty z nich (9 proc.) czuje się bezradny wobec biedy. Natomiast spokój o swoją sytuację materialną najczęściej (30 proc.) cechuje mieszkańców południowo-zachodniej Polski.

CBOS badał te kwestie w sondażu „Aktualne problemy i wydarzenia” dokonanym między 5 a 11 marca, na 1065-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PODCASTY I GALERIE