53 mln euro na współpracę Polski i Litwy

Komisja Europejska przeznaczyła 53 mln euro wsparcia na współpracę Litwy i Polski w dziedzinach ochrony środowiska i turystyki. Środki zostaną przeznaczone na integrację regionów przygranicznych, poinformowała Komisja.

BNS
53 mln euro na współpracę Polski i Litwy

„Jest to konkretny przykład, jak UE pomaga obywatelom w rozwiązaniu wspólnych zadań i wykorzystaniu wspólnego potencjału. Dzięki przyjętemu dzisiaj programowi dla Polski i Litwy tworzone są warunki dla rozwoju integracji regionów przygranicznych, przede wszystkim w dziedzinach ochrony środowiska i turystyki” – w komunikacie prasowym cytowana jest członkini Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę regionalną Corina Cretu.

W komunikacie czytamy także, że projekt będzie rozwijał zaangażowanie społeczne, mobilność pracowników na terenach przygranicznych oraz współpracę sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego.

Ogólny budżet programu opiewa na 62 mln euro.

Na Litwie program będzie realizowany w okręgach olickim, kowieńskim, mariampolskim, tauroskim i wileńskim (oprócz Wilna), a w Polsce – w powiatach łuckim, suwalskim i białostockim.

PODCASTY I GALERIE