442 mln euro na dofinansowanie Rail Baltica

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) i wspólna spółka państw bałtyckich RB Rail podpisały we wtorek umowę o dofinansowanie pierwszego etapu projektu Rail Baltica. Wartość umowy opiewa na sumę 442 mln euro.

BNS
442 mln euro na dofinansowanie Rail Baltica

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Umowę w Tallinie podpisała szefowa RB Rail Baiba Rubesa oraz dyrektor INEA Dirk Becker.

,,W transeuropejskiej sieci kolejowej to strategiczny projekt wspólnych interesów” – w komunikacie prasowym cytowana jest koordynatorka nowego korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, którego częścią jest Rail Balitca.

Rail Baltica to linia kolejowa będąca, wraz z połączeniem drogowym Via Baltica, elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.

PODCASTY I GALERIE