Do 2050 r. Litwa ma zostać samowystarczalna pod względem energetycznym

Sejm RL zaaprobował nową Narodową Strategię Niezależności Energetycznej (NENS), która przewiduje, że w 2050 roku cała zużywana energia będzie produkowana w kraju.

zw.lt
Do 2050 r. Litwa ma zostać samowystarczalna pod względem energetycznym

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Większość energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

„Naszym głównym zadaniem jest osiągniecie niezależności energetycznej od Rosji (…), a także rozwój czystych źródeł energii, nie mających negatywnego wpływu na zmiany klimatu” – powiedział w czwartek minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Koncepcję poparło 103 posłów, nikt nie głosował przeciwko, dwóch wstrzymało się od głosu.

Przyjęta Strategia zakłada do 2020 roku zintegrowanie krajowego systemu energetycznego z systemem Unii Europejskiej, czyli synchronizację sieci elektroenergetycznych z sieciami Europy kontynentalnej przez Polskę (obecnie jest on połączony z sieciami Rosji i Białorusi) i realizację polsko-litewskiego projektu budowy gazociągu (GIPL), który pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie.

Zgodnie z założeniami przyjętej Strategii, w 2030 roku 70 proc. zużywanej energii ma być produkowane w kraju, a jej 45 proc. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Natomiast w 2050 roku cała energia na potrzeby Litwy ma być produkowana w kraju, a jej 80 proc. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Strategia przewiduje, że Litwa z kraju importującego technologie energetyczne ma się przekształcić w kraj tworzący takie technologie i je eksportujący.

PODCASTY I GALERIE