”2014 – Czas na współpracę”. Spotkanie polskich i litewskich przedsiębiorców

W środę w Wilnie w centrum wystawowym Litexpo odbędzie się konferencja i spotkanie kooperacyjne polskich i litewskich przedsiębiorców zatytułowane ''2014 – Czas na współpracę''.

Bożena Lenkiewicz
”2014 – Czas na współpracę”. Spotkanie polskich i litewskich przedsiębiorców

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Uczestnicy omówią między innymi możliwości, plusy i minusy strategicznych aliansów przedsiębiorstw, możliwe formy prawne współpracy strategicznej firm z dwóch krajów UE. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane biznes case – projekty, stwarzające szanse biznesowe.

Konferencja będzie towarzyszyła wizycie misji gospodarczej z Polski, w której przybędzie 12 firm z branży budowlanej, elektrotechnicznej i oświetleniowej. Zostały zaplanowane 53 indywidualne spotkania kooperacyjne polskich i litewskich firm. W spotkaniach z nimi weźmie udział 13 firm litewskich – budowlanych, instalacyjnych i handlowych.

Imprezę biznesową organizuje Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie. Więcej kierownik wydziału radca-minister:

Henryk Szymański

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej