20 mln euro na polsko-litewską współpracę przy granicy

Podczas drugiego spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, które odbyło się w Gołdapi, w Polsce, wybrano 29 wniosków na dofinansowanie ze środków Programu.

zw.lt
20 mln euro na polsko-litewską współpracę przy granicy

Materiały prasowe

Kwota w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację tych projektów wynosi prawie 20 milionów euro.

Celem programu jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz jakości życia oraz uściśnienie współpracy pomiędzy ludzmi oraz instytucjami, które znajdują się przy granicy polsko- litewskiej.

Wkrótce zostaną wysłane oficjalne informacje do beneficjentów wiodących wszystkich wniosków złożonych w pierwszym naborze. W sumie złożono 108 wniosków.

Kolejny termin składania aplikacji zostanie ogłoszony na początku 2017 roku. Można będzie składać wnioski o wsparcie inicjatyw organizacji przygranicznych, których wartość nie wynosi więcej niż 50 tys. euro. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE