170 mln euro na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży

Obecnie blisko połowa młodych ludzi w Unii Europejskiej nie ma stałej pracy. Na Litwie sytuacja jest podobna. Nasz kraj ma za zadanie wdrożenie do 2020 roku programu zatrudniania młodzieży, na który otrzymała 100 mln euro z funduszy unijnych i 70 mln z budżetu państwa.

zw.lt
170 mln euro na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Tymczasem urzędnicy odpowiedzialni za administrowanie tych środków, nie potrafią wytłumaczyć, dokąd płyną pieniądze i kto bada efektywność ich wykorzystania. Z kolei młodzież nadal samodzielnie poszukuje pracy, najczęściej poprzez znajomych i przyjaciół.

Wraz z zmniejszeniem potoku nielegalnych towarów z obwodu kaliningradzkiego litewscy celnicy swoje siły skierują na litewsko-białoruskie przejścia graniczne – oświadczył dzisiaj wicedyrektor Departamentu Ceł Vygantas Paigozinas.

Funkcjonariusz zapewnił, że celnicy nadal będą przeprowadzali kontrolę baków samochodów ciężarowych z krajów trzecich.

PODCASTY I GALERIE