15 państw unijnych, w tym Polska i Litwa, domaga się limitu cenowego na gaz

15 państw Unii Europejskiej, w tym Polska i Litwa, wysłało we wtorek wspólny list do Komisji Europejskiej, w którym domagają się wprowadzenia w UE limitu cenowego na hurtowe transakcje dotyczące gazu. "To jedyny środek, który pomoże każdemu państwu członkowskiemu złagodzić presję inflacyjną" - przekonują.

PAP
15 państw unijnych, w tym Polska i Litwa, domaga się limitu cenowego na gaz

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

W liście, który widziała PAP, ministrowie ds. energii 15 krajów UE podkreślają, że kryzys energetyczny, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, pogłębił się i obecnie powoduje niemożliwą do utrzymania presję inflacyjną, która mocno uderza w gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

„Doceniamy wysiłki Komisji i środki, które zaproponowała, aby stawić czoło kryzysowi. Ale musimy jeszcze zająć się najpoważniejszym problemem ze wszystkich: hurtową ceną gazu ziemnego. Limit cenowy, którego domagała się od początku coraz większa liczba państw członkowskich, jest jedynym środkiem, który pomoże każdemu państwu członkowskiemu złagodzić presję inflacyjną, zarządzać oczekiwaniami i zapewnić ramy na wypadek potencjalnych zakłóceń podaży oraz ograniczyć dodatkowe zyski w sektorze” – wskazują.

Ich zdaniem limit powinien być stosowany wobec wszystkich transakcji hurtowych dotyczących gazu ziemnego, zamiast ograniczać się do importu.

„Można go zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i swobodny przepływ gazu w Europie, jednocześnie realizując nasz wspólny cel, jakim jest zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Limit ten jest priorytetem i może być uzupełniony propozycjami wzmocnienia nadzoru finansowego nad rynkiem gazu i opracowania alternatywnych wskaźników cenowych dla cen gazu w Europie” – czytamy w liście.

Ministrowie wezwali KE do przedstawienia propozycji i przedyskutowania jej na nadzwyczajnej Radzie ds. Energii 30 września, a następnie do jak najszybszego przedstawienia projektu legislacyjnego.

Pod listem, oprócz Polski i Litwy, podpisały się: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

PODCASTY I GALERIE